Home

Kairos advies: sterk in omgevings- en verandermanagement in Noord-Nederland Kairos Advies is uw professionele partner in omgevings- en verandermanagement. Oprichter Klaas de Winter weet wat mensen beweegt en wat hen verbindt. Op zijn beurt verbindt hij mensen aan een (project)doelstelling. Neem direct contact op
Kairos advies: sterk in omgevings- en verandermanagement in Noord-Nederland Kairos Advies is uw professionele partner in omgevings- en verandermanagement. Oprichter Klaas de Winter weet wat mensen beweegt en wat hen verbindt. Op zijn beurt verbindt hij mensen aan een (project)doelstelling. Neem direct contact op

Omgevingsmanagement

 

Mensen hebben graag invloed op hun omgeving. Verandert daar iets, dan willen ze een stem hebben in zo’n ontwikkeling. Heel begrijpelijk. Door oprechte interesse te hebben in ieders belangen én te streven naar ‘winst’ voor alle partijen, ontstaat draagvlak voor de veranderingen. Bovendien kennen mensen hun eigen omgeving als de beste. Door hun kennis te benutten, wordt een project sterker en beter.

 

Participatie omwonenden

Bij projecten in de openbare ruimte ligt de nadruk vaak op techniek en inhoud. Maar bij de aanleg van een nieuwe weg of ingrijpende veranderingen in de bebouwde omgeving is participatie van omwonenden en relevante organisaties van groot belang. Tijdens het project, maar ook in de toekomst. Klaas de Winter weet als geen ander hoe je zo’n participatie-traject aanpakt, met oog voor een duurzame relatie. Zorgvuldige inventarisatie van issues en stakeholders spelen een grote rol in de beginfase van zo’n traject. Vanuit deze zorgvuldige voorbereiding zorgt de Winter voor dialoog met de stakeholders. Met oprechte interesse in alle partijen zoekt hij naar winst voor alle betrokkenen.  Met zijn jarenlange ervaring is Klaas de Winter de schakel tussen projectorganisatie en omgeving. Zo zorgt hij op vakkundige wijze voor een groot draagvlak.

referenties

“Klaas heeft overzicht en is communicatief sterk en sensitief. Hij investeert in relaties en schakelt eenvoudig op verschillende niveau's (partners, bestuurlijk, management, ambtelijk...)”  lees meer >

 

 

Neem nu contact op

 

 

Verandermanagement

 

Niets zo veranderlijk als de mens, en toch…lopen verandertrajecten in organisaties vaak stroef. Het is moeilijk veranderingen te ‘verankeren’ in de organisatie, mensen vallen vaak terug op oude patronen. Waarom? Wat zit daarachter? Klaas de Winter vindt de antwoorden op die vragen. Hij bepaalt de juiste strategie naar verandering en een collectieve ambitie binnen de organisatie.

 

Verbinding zoeken

Belangrijk in zijn aanpak is het inzicht dat veranderingen niet altijd volgens een stappenplan, in een vaste volgorde, tot stand gebracht kunnen worden. Er worden momenten gecreëerd die een wending kunnen bewerkstelligen. Daarnaast zoekt Klaas de Winter altijd naar veranderingen die al gaande zijn in de organisatie: die leveren vaak onverwachte inzichten op. Hij herkent en gebruikt die inzichten én de juiste momenten om de verbinding te leggen met de tegenstellingen binnen de organisatie, die vervolgens de gewenste verandering kan bewerkstelligen.

 

Neem nu contact op

Kairos advies voor:

  • Omgevings- en verandermanagement
  • Overheden, woningcorporaties en natuurontwikkelingsorganisaties in Noord-Nederland
  • Organisaties die een verandertraject ingaan

 

 

Klaas de Winter

 

Sterke adviseur en bruggenbouwer

Klaas de Winter is een ervaren organisatieadviseur en een echte bruggenbouwer. Doelgericht en helder in zijn communicatie en aanpak adviseerde hij diverse gemeenten en non-profitorganisaties, maar ook opdrachtgevers uit het mkb.

 

Voordat hij in 2008 zijn eigen adviesbureau startte, werkte Klaas vijftien jaar in de woningcorporatiesector. Daar deed hij ruime ervaring op met zowel organisatieverandering als bewonersparticipatie. Zijn interesse in en kennis over menselijk gedrag deed hij op tijdens verschillende banen in de zorg- en welzijnssector.

 

 

 

 

Neem nu contact op

 

 

 

Referenties

 

"Ik heb Klaas voor het project Heerenveen Beter Bereikbaar tijdelijk ingehuurd als Omgevingsmanager. Klaas is een prettig persoon om mee samen te werken, een teamspeler, integer, communicatief erg vaardig en communiceert helder en gemakkelijk op elk gewenst niveau. 
Hij voelt de omgevingsbelangen goed aan maar beschermt tegelijk de kaders van het project. Ondanks de korte ervaring met Klaas kan ik hem zeker aanbevelen als Omgevingsmanager."

 

www.heerenveen.nl

Klaas Kuperus 

projectmanager gemeente Heerenveen

 

__

 

"Ik heb Klaas ervaren als een rustige en gedegen adviseur. Klaas heeft overzicht en is communicatief sterk en sensitief. Hij investeert in relaties en schakelt eenvoudig op verschillende niveau's (partners, bestuurlijk, management, ambtelijk...) Naast zijn rol als Omgevingsmanager van een strategisch belangrijk project heeft hij ook bijgedragen aan de ontwikkeling van het team Projecten bij de gemeente Opsterland. Al met al kan ik Klaas zeker aanbevelen als adviseur en omgevingsmanager."

 

Edwin Melinga

interim teamleider gemeente Opsterland

 

__

 

 

Referentie organisaties

 

 

Klaas de Winter heeft ons geadviseerd over en geholpen met de implementatie van het toekomstbestendig maken van de aansturing en de organisatiestructuur. Klaas is in staat scherpe analyses te maken en van daaruit heldere adviezen te formuleren. Hij heeft zich goed ingeleefd in de mensen, de organisatiecultuur en de oplossingen die daarbij passen. Omdat een deel van het personeelsbestand in het traject is betrokken, is tegelijk draagvlak voor veranderingen gecreëerd. 

De adviezen en ondersteuning bij de implementatie passen qua aard en omvang goed bij de organisatie en zijn  praktisch goed uitvoerbaar.”

 

www.itfryskegea.nl

Henk de Vries & Anita Bosma

directeur & HR adviseur  it Fryske Gea

__

 

“Klaas is ingehuurd als omgevingsmanager voor de realisatie van een MFA in Gorredijk in de gemeente Opsterland. Een complex en uitdagend project waarbij omgeving en communicatie een grote rol spelen in het welslagen van het project. Klaas weet op een rustige beheerste manier verbindingen te leggen tussen zowel interne als extern betrokken partijen. Klaas is een waardevolle adviseur met een praktische en flexibele aanpak. Ik ervaar Klaas als betrouwbare omgevingsmanager van wie ik goede adviezen krijg en als projectleider goed kan klankborden.“

 

Rinze Bargerbos

Projectleider gemeente Opsterland

 

__

Kairos

De jonge god Kairos vertegenwoordigde in de klassieke oudheid al die uitzonderlijke momenten waarop het denken een andere wending kon nemen.
Kairos is de tijd die er toe doet, de tijd die kansen biedt en voor een doorbraak weet te zorgen en onverwachte inzichten biedt die voor verandering en ommekeer weten te zorgen.

 

Kairos is in de klassieke oudheid ook degene die harmonie kon bewerkstelligen door verzoening of weging van tegenpolen en zo bruggen kon slaan.

 

Kairos is een inspiratiebron voor Klaas de Winter en heeft zijn bureau sinds oktober 2016 Kairos advies genoemd, voorheen De Winter Organisatieadvies.

Contact